A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Hl. m. Rhodos - Průvodce

Historické a administrativní centrum ostrova, ale také přístav a místo, kde mnoho turistů tráví dovolenou.

Město Rhodos se rozkládá na nejsevernějším bodu ostrova obklopeného z východní strany Středozemním a ze západní Egejským mořem. V tomto jedinečném městě se kombinuje ráz moderního města s atmosférou malebné středověké zástavby, která působí po stovky let nedotčeně.

Bohatá a velmi zajímavá historie ostrova je koncentrována právě v hlavním městě, jež nese stejný název jako celý ostrov. Historie, promítnutá v architektonických objektech a uměleckých dílech, je sevřena ze tří stran městskými hradbami a ze čtvrté přístavem. Vně tohoto historického jádra se pak nacházejí hotely, obchody a restaurace, jakož i příbytky místních obyvatel. Město bylo založena v 5. století před Kristem a záhy se rozrostlo do nebývalých rozměrů, zabíralo dokonce větší plochu než Athény, a postupně sílilo i městské opevnění.

Všechny důležité ikony ostrova, které můžete vidět na propagačních fotografiích z Rhodosu, se nacházejí právě zde. Jedná se o Palác velmistrů, sochy jelena a laně v přístavu Mandráki, úzké uličky Starého města či pozůstatky městských hradeb.

Staré město -- památka UNESCO

Jestliže jste již navštívili Řecko, určitě jste se setkali s pozůstatky místní kultury. Historické památky na území Řecka se ale omezují pouze na archeologická naleziště z období antiky, která se nacházejí v dezolátním stavu a pro neexperty na archeologii nemají, kromě své zvláštní atmosféry, přílišný význam. Rhodos je v tomto ohledu výjimkou. Je to dáno jeho specifickou historií. Ostrov byl již od 3. stol př.n.l. pod vlivem Římské říše, v období středověku pak byl střídavě součástí osmanské říše a italských republik, v letech 1912-1943 byl součástí Italského státu. A ten se pochopitelně snažil zdůraznit historickou a kulturní příslušnost ostrova k Itálii. Proto byly památky z období vlády Johanitů zrekonstruovány (některé dokonce znovu postaveny) do excelentní podoby. Nejvýznamnější památka – Palác velmistrů - se stal dokonce letním sídlem Mussoliniho. Přítomnost johanitů na ostrově dala starému městu nezaměnitelnou tvář. Díky mohutným kamenným stavbám, úzkým dlážděným uličkám a všelijakým průchodům se dostanete již po prvních krocích Starým městem o 500 let zpátky. Staré město ale nabízí i posezení v malých, příjemně zastíněných kavárničkách či drobné obchody se suvenýry, a bohužel také davy turistů.

Palác velmistrů

Impozantní vstupní brána paláce velmistrů vás naprosto ohromí. Již na první pohled působí palác ze světle žlutého kamene nedobytně. Stejně velké kamenné kvádry s neuvěřitelnou přesností do sebe zapadají a jsou pomocí nich vytvořeny i oblouky strážních věží, vlastně jenom jakýchsi výklenků z této impozantní budovy. Palác-pevnost se tyčí do výše 15 metrů, kde je zakončen cimbuřím. Zde ovšem údiv nekončí, ba naopak právě začíná. Hlavní sídlo řádu johanitů skrývá nepřeberné množství místností a chodeb, nádherné mozaiky na podlahách, obrovité krby a monumentální schodiště. Stěny uvnitř paláce nejsou omítnuty, tvoří je opět kamenné kvádry, které jsou hladce vybroušeny. Kvádry mají odlišný odstín a v některých místnostech jsou uspořádány tak, aby vytvářely na stěnách šachovnicové obrazce. Pravda, interiér budovy je velmi chudý a působí až studeně, ale právě tím vás zaujme – kombinací své prostoty s okázalou monumentálností. Tyto místnosti se nacházejí především v prvním patře, do kterého se dostanete díky širokému schodišti hned po vstupu do paláce. V přízemních místnostech jsou umístěny 2 expozice – starověká a středověká. Obě obsahují nepříliš velké množství exponátů, a tak pro zájemce o historii doporučují navštívit archeologické muzeum, jenž se nachází v budově bývalé nemocnice johanitů.

Palác velmistrů sloužil jako pevnost, obydlí rytířů, k obchodním a diplomatickým schůzkám i náboženské činnosti. V roce 1856 byl sice téměř zničen, a to když blesk zasáhl muniční sklad uvnitř paláce, ale za nadvlády Itálie byl zrekonstruován do původní podoby. Vnějškově zcela odpovídá původní stavbě, přičemž vnitřní výzdoba je již trochu odlišná. Nádherné mozaiky, které jsou perlou každé místnosti, mají původ v době římské nadvlády a byly zde převezeny z ostrova Kos. Stejně jako několik antických soch, které se před poledním žárem skrývají v klenbách na prostorném nádvoří paláce.

Ale i tento fakt nic neubírá na jejich kráse, jakož i kráse celé stavby. Atmosféra paláce, jako z dávných vyprávění o bojích ve svaté zemi, vás přenese do doby křižáckých výprav a jejich odvážných, ale také i proradných rytířů.

Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů
Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů
Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů

Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů
Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů
Palác velmistrů (nahrál: admin)
Palác velmistrů

Rytířská cesta (Odos Ippoton)

Asi 200 metrů dlouhá, vzestupná ulice, která vás dovede k paláci velmistrů, je další z navštěvovaných zajímavostí hlavního města. V turistických průvodcích se můžete dočíst, že se jedná o nejzachovalejší ulici z 16. století v celé Evropě. Dlážděnou ulici lemují po obou stranách na sebe navazující kamenné domy, za nimiž se skrývají překrásné zahrady. Každý dům patřil jednotlivé jazykové skupině řádu Johanitů a sloužil jako prostor pro poradní shromáždění rytířů. Příslušnost domů k jednotlivým národnostem řádu poznáte podle erbů na fasádách. Ulice je zakončena bránou, která vede ke vstupní bráně do paláce velmistrů.

Rytířská cesta (nahrál: admin)
Rytířská cesta
Rytířská cesta (nahrál: admin)
Rytířská cesta

Rytířská cesta (nahrál: admin)
Rytířská cesta
Rytířská cesta (nahrál: admin)
Rytířská cesta

Archeologické muzeum

Už samotná budova nemocnice, kterou johanité vystavěli v 15. století, je zajímavá. Působí podobně mohutný dojmem jako palác velmistrů, ale oproti paláci je alespoň trochu vyzdobena. Na jejím vrcholu třímají dva andělé erb velmistra, který nemocnici postavil, a na nádvoří najdeme několik antických soch a pyramidy vystavěné z dělových koulí. Interiér je už opět prostý. Pod nádhernými klenbami jsou vystaveny nejdůležitější a nejzajímavější pozůstatky života lidí na ostrově z pradávných dob antiky. Sochy, keramické výrobky, velké množství nejrůznějších mincí, šperků a jiných předmětů.

Opevnění

Čtyři kilometry dlouhé městské hradby ohraničují Staré město. Tak jako palác velmistrů, i hradby působí impozantně až nedobytně. V okolí paláce a hradeb vznikl park, který je v horkých dnech příjemným místem odpočinku pro místní i turisty. Jestliže se chcete o hradbách dovědět více, každé úterý a středu je pro vás připravena procházka s odborným výkladem. Anglicky mluvící průvodce čeká vždy v 14:30 na náměstí u Paláce velmistrů, odkud se pokračuje podél městského opevnění na jih. Tuto poněkud přehlíženou zajímavost hlavního města vám doporučuji navštívit, ať už s průvodcem či bez něj. Procházka systémem hradeb se totiž může stát příjemným odpočinkem po celodenní prohlídce těch „nej“ památek. Cestou se ocitnete na opevnění, odkud se vám přes průzory v cimbuří naskytne výhled na střechy domů Starého města. Jindy budete muset pokračovat kolem hradeb, abyste se následně procházeli na dně hradního příkopu, z obou stran obklopeni vysokými zdmi. Uvidíte krásné vstupní brány, kterých je celkem 11, a překonáte několik kamenných mostků. Po celou cestu budete potkávat kamenné koule různých velikostí, které jsou připomínkou tureckých nájezdů.

Opevnění (nahrál: admin)
Opevnění
Opevnění (nahrál: admin)
Opevnění

Hodinová věž

Anglicky Clockhouse, vám dovolí se svého vrcholu přehlédnout celé Staré město. Věž postavená v 19. století je zároveň hraničním kamenem mezi čtvrtí johanitů a čtvrtí Bourg, kterou obývali ostatní obyvatelé. Tato čtvrť je labyrintem malých romantických uliček a zákoutí, ve kterých velmi snadno ztratíte orientaci. Kromě obchodů a restaurací zde naleznete turecké památky i židovský hřbitov.

Pozůstatky turecké nadvlády

Uvnitř Starého města, ale již mimo středověkou čtvrť Johanitů můžete nalézt mnoho pozůstatků po turecké nadvládě nad ostrovem. Přehlédnout se rozhodně nedá mešita Sulejmana I. Nádherného v blízkosti hodinové věže a paláce velmistrů. Podle dvou růžových kopulí poznáte tureckou knihovnu, která ukrývá vzácné arabské a perské písemnosti související s obléháním Rhodosu v 16. století. Žlutou budovu, která vám může připomínat noemovu archu s drobnými kupolovitými útvary na střeše – mešita Mustafy Paši. A turecké lázně neboli Hammam, které dodnes nabízejí návštěvníkům své služby.

Turci (nahrál: admin)
Turci
Turci (nahrál: admin)
Turci

Nové město

Je opakem Starého města. Je plné obchodů, restaurací, taveren, kaváren, hotelů apod., ale také i zde panuje poklidná atmosféra. Stín v parcích, které obklopují budovy ve středu Nového města – přístavu Mandráki - skýtají příjemný odpočinek po celodenní prohlídce města či nákupech.

Přístav Mandráki

Přístav Mandráki je v současnosti asi nejfrekventovanější částí města. Ústí zálivu, ve kterém je přístav vybudován, hlídají dvě bronzové sošky jelena a laně. Jsou umístěny na koncích dlouhých přístavních mol. Přesně v místech, kde původně stály nohy slavného kolosu rhodského, sochy boha Hélia, která vítala lodě připlouvající na Rhodos. Jelen a laň se staly symbolem Rhodosu a v různých podobách je můžete potkávat po celém městě: v mozaikách na zemi, na zdech a asi nejzajímavěji jsou vyobrazeny před radnicí, jsou zde vystříhány z živého plotu. Uprostřed mola s laní, které vede k pevnosti Agios Nikolaos, stojí osamoceně a jakoby na stráži 3 větrné mlýny, které využívaly zdejších silných větrů. Nikdy nedobytá pevnost nyní sloužící jako maják. V přístavu je nepřehlédnutelná budova guvernérského paláce s podloubím a věčně zaplněným parkovištěm v jeho blízkosti.

V blízkosti přístavu se nachází mnoho dalších nádherných budov, které byly postaveny v době italské nadvlády. Svou administrativní funkci nyní plní pro řecký stát. Sídlí zde radnice, soudy či policie. Nejvýznamnější, jak architektonicky, tak i svou funkcí, je guvernérský palác. Je velmi podobný Dóžecímu paláci v Benátkách a sídlí v něm místní správa celého souostroví Dodekanesos. V této oblasti můžete také obdivovat katedrálu Evangleismos v gotickém stylu s nádhernou vnitřní výzdobou, která je ale byzantská. Když se vydáte směrem ke kasinu, jehož reklamy vás lákají již po příletu na letiště, narazíte na malou žlutou mešitu Murata Reise s bílým minaretem, obklopenou lesíkem nádherných hřbitovních náhrobků. Zde byly pohřbíváni příslušníci turecké elity. Mešita i přilehlý hřbitov by si ale zasloužily stejnou péči jako řecké či středověké památky, jsou totiž v dezolátním stavu.

Na cestě směrem ke hradbám starého města potkáte ještě tržnici Nea Agora, které dominuje bílá vstupní brána s typicky arabskou kopulí. Uvnitř tržnice na vás čeká mnoho obchodů se suvenýry, restaurace a kavárny.

Akvárium

Na nejsevernějším výběžku Rhodosu se nachází akvárium, oficiálně nazývané Hydrobiologická stanice Rhodosu. Budova akvária ve stylu art deco je výzkumným centrem mořské fauny a flóry pro oblast Dodekánských ostrovů a nabízí také výstavu pro veřejnost. V těchto místech se podobně jako na jižním cípu ostrova Prasonisi - i když ne už tak očividně - setkávají Středozemní a Egejské moře.

Pláž

Městská pláž Eli se táhne od yacht clubu směrem na západ, k okrajové části města. Pláž je široká, písečná a s velkými vlnami. Je snad celá pokrytá nekonečnými řadami lehátek a slunečníků. Odvážnější mohou využít skokanského můstku, který vyčnívá z modrých vod moře, a vodních sportů. Lemuje ji poměrně málo frekventovaná cesta, za níž se vedle sebe tísní řady hotelů.

Monte Smith

Hlavní město Rhodos, stejně jako všechna důležitá antická města, mělo také svou akropoli. Ta byla vystavěna na 100 metrů vysokém kopci, který je od města vzdálen asi 2 kilometry. Z celého komplexu z 2. stol. př. n.l. se ale dochovaly pouze zbytky Apollónova chrámu. Ve 20. letech minulého století zde bylo podle původních popisů zcela nově postaveno divadlo a 190 metrů dlouhý stadion. A tak se pro vás asi jako největší zážitek z této akropole stane nádherný výhled na celé město a přilehlé okolí.

Smith (nahrál: admin)
Smith
Smith (nahrál: admin)
Smith

Smith (nahrál: admin)
Smith
Smith (nahrál: admin)
Smith

Přístav Mandráki (nahrál: beny)
Přístav Mandráki
Výletní loď (nahrál: beny)
Výletní loď
Akvárium v Rhodosu (nahrál: beny)
Akvárium v Rhodosu
V akváriu je i muzeum (nahrál: beny)
V akváriu je i muzeum

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud