A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Meteora - Průvodce

Výlet s prohlídkou klášterů, vybudovaných na vrcholcích bizarních slepencových skal u města Kalambaka, nabízí poznání zajímavé přírodní oblasti středního Řecka, i nahlédnutí do historického období byzance. Skalní městečko Meteora, zapsané od roku 1988 v Unescu, navštíví každoročně tisíce místních i zahraničních turistů.

Impozantní Meteora a působivé byzantské kláštery na drsných skalách, více než 400 metrů nad Thesálskou rovinou, vzbuzují v návštěvnících úctu a obdiv.

Ačkoli celý komplex ještě odolává neúprosnému zubu času, obydlených klášterů i mnichů stále ubývá, aktuálně je přístupných 6 klášterů. Při pobytu v oblasti Olympské riviéry si proto nenechejte výlet na Meteora ujít. První zastávkou na cestě je soutěska Tembi s kostelíkem svaté Paraskevi, vytesaným ve skále.

Cestou na jihozápad se projíždí městy Larisa a Trikala. Další zastávka je v manufaktuře na výrobu ikon u městečka Kalambaka, kde se seznámíte s různými technikami výroby tradičních svatých obrázků. Po další hodině jízdy se už před vámi objeví monumentální skalní město Meteora.

Vznik fantastické krajiny poseté skalami je geology datován do období třetihor. Zpočátku osamoceným poustevníkům, později mnichům, kteří chtěli svůj život strávit blíže k bohu, se skály Meteor jevily pro svou nedostupnost ideálním místem bezpečí a klidu k rozjímání.

Prvním poustevníkům sloužily jako přístřeší jeskyně a skalní prohlubně. Blízko nich si vytvářeli malé modlitebny, kde se věnovali studiu starých křesťanských spisů. Dochované pověsti hovoří o prvních obyvatelích již v 10. století našeho letopočtu.

Vlastní kláštery začaly vznikat ve 14. století. V roce 1334 zde našel útočiště mnich Athanasios, který byl nucen opustit Agios Oros na Chalkidiki. Právě tento mnich, později prohlášený za svatého Athanasiose, se stal zakladatelem prvních klášterů. Jeho cílem bylo vybudovat soustavu organizovaných klášterů podle vzoru Agios Oros.

Prvním klášterem, který se Athanasios rozhodl vybudovat, se stal klášter Metamorfoseos Sotyros (Proměna spasitele). Athanasios ho později přejmenoval na Velký Meteor, protože byl nejvyšší z okolních vrcholků, v nadmořské výšce 613 metrů. V klášteře Velký Meteor jsou dodnes zachované vzácné rukopisy, ikony a další cenná umělecká díla.

V průběhu 15. a 16. století vzniklo na Meteorách dalších 24 klášterů. Výstup na Meteoru se zpočátku realizoval pouze v sítích, které mniši vytahovali do kláštera pomocí kladky. Teprve v roce 1923 byly do skály vytesány průchody a přístup do klášterů se zjednodušil. Dodnes se ale pro dopravu zásob sítě na kladkách využívají. Mniši a jeptišky mají kromě svých denních povinností na starosti i péči o vzácné historické památky, ikony a starobylý mobiliář.

K nejzajímavějším a dodnes přístupným klášterům patří Varlaam, známý také pod názvem Klášter všech svatých. Je nazvaný podle svého zakladatele, poustevníka Varlaama, který se na jedné ze skal usídlil v polovině 14. stol. Založil malý kostelík a několik cel, kde strávil celý svůj život. Po jeho smrti zůstala skála dlouhá léta neobydlená. Až na počátku 16. století se tu usídlili bratři Nektarius a Theofanis z rodu Asparadou, kterým se podařilo vybudovat velký klášter.

Mezi klášterem Varlaam a klášterem Sv. Trojice se nachází jediný přístupný ženský klášter na Meteorách - Roussanu, který také patří k nejstarším z klášterům na Meteorách. O jeho historii toho není mnoho známo, jen to, že byl stejně jako ostatní kláštery mnohokrát vyloupen a poničen pohanskými nájezdníky a lupiči.

Při návštěvě Meteor je zapotřebí respektovat církevní požadavek vhodného oblečení. Počítejte s tím, že ženy nesmí být oblečeny do šortek ani kalhot, oděv musí vždy krýt kolena a ramena, pro muže jsou nutné dlouhé kalhoty a tričko nebo košile s rukávem. V nejnutnějších případech si lze za poplatek dlouhou sukni nebo šátek pro zakrytí hlubokého výstřihu pronajmout. Zdroj: www.greece-tours.cz

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
REKLAMA

Články odjinud