A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Průvodce

O bohaté a pohnuté historii kolébky evropské kultury toho bylo napsáno dost a dost. A minulost na Vás při návštěvě Řecka dýchne doslova na každém rohu. Pestrá směsice současnosti, starověkého Řecka i středověku, trocha Evropy i špetka Orientu. Co tedy kam zařadit?

Starověké Řecko

Kykladská kultura (okolo 3000 let př. n. l.) jednoduché až naivní mramorové kultovní sošky ženských postav, uctívající matku-zemi a plodnost. Místem nálezů jsou prastaré hroby právě na Kykladách.

Minojské období (3000-1450 př. n. l.) nádherné a záhadné krétské paláce, vyspělá kultura s dokonalou architekturou a zručnými řemeslníky. Snad v každém krétském obchůdku se suvenýry můžete vidět půvabné zlaté včelky, kopie děl zručných minojských šperkařů.

Mykénské období (1600-1100 př. n. l.) mohutné hrady Rhódu a Peloponésu, kde výsledkem zručnosti krétských řemeslníků vznikly chlouby Achájů, města Mykény a Tíryns.

Geometrické období (1100-800 př. n. l.) dalo vzniknout dodnes v architektuře a keramice populárním a kopírovaným pásovým ornamentům, ale i svastice (zde symbolem slunce)

Archaické období (800-500 př. n. l.) řecké sochy konečně ožívají! Orientální vlivy Středního Východu a Egypta skoncují s dřívější strnulostí sochařských děl dórské, jónské a aiolské kultury. Kopie překrásných plastik a typické vázy zdobené červenou figurovou technikou připomínají právě tuto epochu.
Klasické období (500-323 př. n. l.) – asi neustálé válčení bylo impulsem, kudy se v umění ubírat: z této doby se dochovaly úžasné náhrobní reliéfy a stély. Obdivovat můžeme ale i mramorové sochy svalnatých těl a ušlechtilých tváří či vzor klasického řeckého chrámu, athénský Parthenón. Oboje má na svědomí geniální athénský sochař Feidias.

Helénistické období (323-146 př. n. l.) stavitelství bere konečně na vědomí, to co společnost potřebuje: archelogy odkryté antické tržnice, lázně, obytná sídliště jsou právě z těchto let. Tradiční božský či udatný hrdina právě zmizel v propadlišti dějin, do módy přichází civilní přirozenost. Utrpení či neúspěch sochy helénistické doby zlidšťuje.

Římské období (146 př.n.l.-330 n. l.) Římané se zprvu snažit dostát poptávce po umění kopírováním řeckých originálů. Nedostatek fantazie v sochařství je vyvážen tvořivostí v architektuře (klenby, oblouky). Zbytky athénské Hadriánovy knihovny nebo Hadriánův oblouk jsou jen malým důkazem. Do popředí zájmu se dostává výstavba veřejných budov (lázně, tržnice) a obytných čtvrtí.

Byzantské období (330-1204 n. l.) navzdory překotnému pokřesťanštění se do kultury vloudí mnoho orientálních prvků. Fascinují Vás kupole a polokupole a složitě řešené interiéry a půdorysy řeckých kostelíků? Inspirací i pro pozdější církevní stavitelství byl právě zlatý byzantský věk, který nám mj. zanechal ikony s důstojnými tvářemi a strnulými postavami na zlatém pozadí, fascinující barevné fresky a dokonalé chrámové mozaiky.

Benátské dóžecí období (1204-1453 n. l.) přestože vliv Benátské republiky není patrný na celém území Řecka, není zanedbatelný. Urputné boje s expandující Osmanskou říší daly vzniknout mohutným hradům. Na mnoha místech se tak dodnes můžete pokochat výhledem z pevnosti, procházkou v podhradí či idylkou starého benátského přístavu.

Období turecké nadvlády (1453-1821 n. l.) ani islámské dvorské umění, které si s sebou Turci přinesli, nedokázalo úplně udusit řeckou lidovou tvorbu, která se i nadále potichu rozvíjela. I dnes můžeme obdivovat tradiční lidové umění, motivy, které již po léta inspirují novodobé umělce a řemeslníky. Řecké umění nalezlo útočiště na Jónských ostrovech (zpočátku i na Krétě), kam turecká expanze nedosáhla.

Novodobé řecké období (1821-současnost) Po vydobytí si nezávislosti se hekticky buduje nové Řecko. Realizuje se velkolepá výstavba Athén, při budování výstavních budov je paradoxně využit neoklasicistní styl, populární v tehdejší západní Evropě… S rozvojem turistického ruchu ve 20. století přichází i nebývalý zájem o řeckou kulturu, lidové umění, zvyky a tradice. Prostřednictvím literatury, hudby a filmu se světu představuje slavná minulost i pulsující současnost…

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Jana Švandová: Měla jsem mindrák z prsou i z toho, že nemám dlouhé nohy
Jana Švandová: Měla jsem mindrák z prsou i z toho, že nemám dlouhé nohy