A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Průvodce

O bohaté a pohnuté historii kolébky evropské kultury toho bylo napsáno dost a dost. A minulost na Vás při návštěvě Řecka dýchne doslova na každém rohu. Pestrá směsice současnosti, starověkého Řecka i středověku, trocha Evropy i špetka Orientu. Co tedy kam zařadit?

Starověké Řecko

Kykladská kultura (okolo 3000 let př. n. l.) jednoduché až naivní mramorové kultovní sošky ženských postav, uctívající matku-zemi a plodnost. Místem nálezů jsou prastaré hroby právě na Kykladách.

Minojské období (3000-1450 př. n. l.) nádherné a záhadné krétské paláce, vyspělá kultura s dokonalou architekturou a zručnými řemeslníky. Snad v každém krétském obchůdku se suvenýry můžete vidět půvabné zlaté včelky, kopie děl zručných minojských šperkařů.

Mykénské období (1600-1100 př. n. l.) mohutné hrady Rhódu a Peloponésu, kde výsledkem zručnosti krétských řemeslníků vznikly chlouby Achájů, města Mykény a Tíryns.

Geometrické období (1100-800 př. n. l.) dalo vzniknout dodnes v architektuře a keramice populárním a kopírovaným pásovým ornamentům, ale i svastice (zde symbolem slunce)

Archaické období (800-500 př. n. l.) řecké sochy konečně ožívají! Orientální vlivy Středního Východu a Egypta skoncují s dřívější strnulostí sochařských děl dórské, jónské a aiolské kultury. Kopie překrásných plastik a typické vázy zdobené červenou figurovou technikou připomínají právě tuto epochu.
Klasické období (500-323 př. n. l.) – asi neustálé válčení bylo impulsem, kudy se v umění ubírat: z této doby se dochovaly úžasné náhrobní reliéfy a stély. Obdivovat můžeme ale i mramorové sochy svalnatých těl a ušlechtilých tváří či vzor klasického řeckého chrámu, athénský Parthenón. Oboje má na svědomí geniální athénský sochař Feidias.

Helénistické období (323-146 př. n. l.) stavitelství bere konečně na vědomí, to co společnost potřebuje: archelogy odkryté antické tržnice, lázně, obytná sídliště jsou právě z těchto let. Tradiční božský či udatný hrdina právě zmizel v propadlišti dějin, do módy přichází civilní přirozenost. Utrpení či neúspěch sochy helénistické doby zlidšťuje.

Římské období (146 př.n.l.-330 n. l.) Římané se zprvu snažit dostát poptávce po umění kopírováním řeckých originálů. Nedostatek fantazie v sochařství je vyvážen tvořivostí v architektuře (klenby, oblouky). Zbytky athénské Hadriánovy knihovny nebo Hadriánův oblouk jsou jen malým důkazem. Do popředí zájmu se dostává výstavba veřejných budov (lázně, tržnice) a obytných čtvrtí.

Byzantské období (330-1204 n. l.) navzdory překotnému pokřesťanštění se do kultury vloudí mnoho orientálních prvků. Fascinují Vás kupole a polokupole a složitě řešené interiéry a půdorysy řeckých kostelíků? Inspirací i pro pozdější církevní stavitelství byl právě zlatý byzantský věk, který nám mj. zanechal ikony s důstojnými tvářemi a strnulými postavami na zlatém pozadí, fascinující barevné fresky a dokonalé chrámové mozaiky.

Benátské dóžecí období (1204-1453 n. l.) přestože vliv Benátské republiky není patrný na celém území Řecka, není zanedbatelný. Urputné boje s expandující Osmanskou říší daly vzniknout mohutným hradům. Na mnoha místech se tak dodnes můžete pokochat výhledem z pevnosti, procházkou v podhradí či idylkou starého benátského přístavu.

Období turecké nadvlády (1453-1821 n. l.) ani islámské dvorské umění, které si s sebou Turci přinesli, nedokázalo úplně udusit řeckou lidovou tvorbu, která se i nadále potichu rozvíjela. I dnes můžeme obdivovat tradiční lidové umění, motivy, které již po léta inspirují novodobé umělce a řemeslníky. Řecké umění nalezlo útočiště na Jónských ostrovech (zpočátku i na Krétě), kam turecká expanze nedosáhla.

Novodobé řecké období (1821-současnost) Po vydobytí si nezávislosti se hekticky buduje nové Řecko. Realizuje se velkolepá výstavba Athén, při budování výstavních budov je paradoxně využit neoklasicistní styl, populární v tehdejší západní Evropě… S rozvojem turistického ruchu ve 20. století přichází i nebývalý zájem o řeckou kulturu, lidové umění, zvyky a tradice. Prostřednictvím literatury, hudby a filmu se světu představuje slavná minulost i pulsující současnost…

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Maminka.cz

Těhotenství jim navždy změnilo tělo. Není se za co stydět, vzkazují tyhle matky!
Těhotenství jim navždy změnilo tělo. Není se za co stydět, vzkazují tyhle matky!