A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Průvodce

Až 98% Řeků se hlásí k řecké pravoslavné (=ortodoxní) církvi. Náboženství hraje v každodenním životě Řeků dodnes důležitou úlohu. Postavení církve je velmi úzce spojeno se státem, nejvyšším představitelem je arcibiskup, který předsedá nejvyššímu církevnímu sněmu (synodu). Chybí autorita papeže, dogmata, pravidla a zásady (+křest, bohoslužby) jsou tedy od 9. století prakticky nezměněny.

Kněží: ortodoxním knězům se říká „papádes“, jsou státními zaměstnanci a celibátu podléhají jen za určitých okolností.

Kostel (ekklisía): chybí zde sochy, zpovědnice, varhany a kropenka. Oltář je skryt v prostoru kněžiště za ikonostasem (bohatě zdobená obrazová stěna s průchody), mimo dobu probíhající bohoslužby ho tedy pravděpodobně nezahlédnete. Některé kostely mají i galerii. Zvonice (kampanarió) stojí často samostatně, nemusí být součástí budovy kostela. V interiérech nikdy nechybí ikony (tabulové obrazy s vyobrazením svatých či biblickými výjevy), olejové lampy , děkovné dary věřících a zapálené svíčky.

A teď něco, abyste se společensky neznemožnili. Při návštěvě církevních objektů dbejte na odpovídající oděv (hluboké dekolty, odhalená ramena a kolena nejsou u žen tolerovány, pánové odloží při vstupu do kostela pokrývku hlavy). Fotografování a pořizování videozáznamů upravují informační tabule, obecně není moc vítáno.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Zora Jandová: Ustála manželskou krizi i smrt v rodině. Teď radí ostatním!
Zora Jandová: Ustála manželskou krizi i smrt v rodině. Teď radí ostatním!