A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Řecko - Thessaloniki - Průvodce

Budete-li trávit dovolenou na Chalkidiki nebo Olympské riviéře, nenechejte si ujít návštěvu přívětivého města Thessaloniki, česky nazývaného Soluň. Pulsující centrum severního Řecka – Makedonie se rozkládá kolem pobřeží širokého zálivu Thermaikos. S počtem obyvatel přes jeden milión je Thessaloniki druhým největším městem Řecka.

Soustředí se tu různé státní instituce, úřady a vysoké školy – na Aristotelově univerzitě, založené v roce 1926, studuje na padesát tisíc studentů. V neposlední řadě je Thessaloniki také druhým nejvýznamnějším přístavem v Řecku a místem konání všech významných veletrhů. Živé kosmopolitní město je také považováno za významné módní centrum. Na ulicích Tsimiski, Mitropoleos a v přilehlých uličkách najdete řadu butiků s pěkným kvalitním oblečením botami a kabelkami řecké výroby za příznivé ceny, stejně jako zboží věhlasných světových značek a zlatnictví.
Výlet do Thessaloniki si lze objednat ve dvou formách – jako dopravu do města s krátkou okružní prohlídkou a individuálním volnem na vlastní prohlídku města nebo jako klasickou prohlídku památek města s výkladem průvodce, která zahrnuje i prohlídku muzea. Místní městské muzeum soustředí cenné nálezy z Verginy, Pelly a Dionu, tedy míst míst spojených s Filipem Makedonským a jeho synem Alexandrem.

V Thessaloniki se dochovalo mnoho historických památek připomínajících římskou nadvládu, Osmanskou říši i bohaté období Byzance. Město bylo založeno roku 316 př.n.l., ale při vykopávkách zde archeologové našli zbytky osídlení dokazující, že tato oblast byla osídlena už 6 tisíc let př.n.l. Za zakladatele města je považován makedonský král Kassandros, který měl za manželku nevlastní sestru Alexandra Velikého.

V období římské říše se město stalo centrem provincie Makedonie a díky své poloze u římské cesty Egnatia (dodnes se tak nazývá hlavní tepna Thessaloniki) a bezpečnému přístavu se město rychle rozvíjelo. Z římských dob zde zůstalo několik památek – Galeriův oblouk, zbytky paláců a tržišť. Město udržovalo přátelské a obchodní styky se sousedními městy a národy - zejména Slovany. Bratři Konstantin a Metoděj, narození v Thessaloniki, neváhali přijít na pozvání knížete Rostislava šířit vzdělanost až do Čech.

Po celá další staletí město Thessaloniki vzkvétalo a bylo intelektuálním a kulturním centrem oblasti. Tento rozkvět skončil kolem roku 1430 tureckou okupací. Město začalo ekonomicky znovu prosperovat až v souvislosti s příchodem židovských přistěhovalců ze Španělska a jižní Itálie.Na přelomu 20. století již město mělo pouliční osvětlení, tramvaje – koňské povozy, telefonní spojení, elektrické osvětlení, moderní přístav, rozvinutý průmysl a železniční spojení se střední Evropou přes města Skopje a Bělehrad. Budovaly se nové školy, nemocnice a kostely. Thessaloniki byla v té době kosmopolitním centrem, kde se mísily vlivy křesťanské s židovskými a muslimskými.
Turecká okupace trvala až do roku 1912, následující rok pak byla řecká Makedonie a s ní i její centrum město Thessaloniki připojeny k Řecku. Počet řeckých obyvatel a jejich vliv pak postupně sílil, hlavně po výměně obyvatel mezi Řeckem a Tureckem, která proběhla v letech 1920-1926.

Zdroj: www.greece-tours.cz

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jana Švandová: Měla jsem mindrák z prsou i z toho, že nemám dlouhé nohy
Jana Švandová: Měla jsem mindrák z prsou i z toho, že nemám dlouhé nohy